หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการซ้อมถ่ายทอดสด กิจกรรม SSRU Open House Online 2021
คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการซ้อมถ่ายทอดสด กิจกรรม SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-26 18:19:57


       วันที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น.    ณ  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมคณะผู้ดำเนินงานกิจกรรม  SSRU Open House Online 2021  เข้าซักซ้อมก่อนการถ่ายทอดสดจริง  โดยทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ควบคุมกำกับดูแลด้านเทคนิคการซักซ้อมในครั้งนี้  สำหรับคณะวิทยาการจัดการ  มีกำหนดการถ่ายทอดสดในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป   ทาง Facebook fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาพ:นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา