หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. รวมพลังลงพื้นที่จิตอาสา โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง จังหวัดชัยนาท
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. รวมพลังลงพื้นที่จิตอาสา โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง จังหวัดชัยนาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 10:39:07


       เมื่อเร็วๆนี้ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์อรรณพ ปานพวง นำนักศึกษาลงพื้นที่จิตอาสา  ในโครงการ The light แสงน้ำใจส่งไปถึงน้อง โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬาและเจลล้างมือ พร้อมทาสีอาคารเรียนและป้ายโรงเรียนใหม่ ณ โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง จังหวัดชัยนาท

             กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬาและเจลล้างมือ พร้อมทาสีอาคารเรียนและป้ายโรงเรียนใหม่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยบุคลากร  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

          สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและสร้างเสริมให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ฝึกการวางแผนและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเสียสละเพื่อสังคม  


ภาพ:นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ :รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา