หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Branding in Digital Marketing
แขนงวิชาการตลาด วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Branding in Digital Marketing

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 13:48:45


     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  แขนงวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Branding in Digital Marketing ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563    โดยอาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์  หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด  ร่วมด้วยอาจารย์ลดาพร พิทักษ์  ดำเนินการจัดโครงการอบรมดังกล่าว  ซึ่งได้รับเกียรติจาก Miss Timi Au วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก  Branding & Design at Glowin Brands Co.,Ltd.   บรรยายให้ความรู้หัวข้อ  “การสร้าง Branding จะช่วยกำหนดเป้าหมายในธุรกิจได้อย่างไร และหัวข้อ “แนวโน้มของการทำ Digital branding ในยุคนี้เป็นไปอย่างไร”  มีนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด  เข้าร่วมอบรม   ณ ห้อง Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ  


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1