หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 16:13:13


       เมื่อค่ำวันที่ 24 มีนาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี  ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ  มารดาของนายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล นักวิชาการพัสดุประจำคณะ  โดยมีรองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ บ้านดอนโอ ต.สวนแตง  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1