หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะวิทยาการจัดการ บันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ บันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 16:16:13


       วันที่ 24 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021  ดำเนินการถ่ายทำโดยทีมงานผู้ผลิตสื่อ คณะผู้ดำเนินงานประจำโครงการ  ควบคุมการดำเนินงานโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ภาพ: ภคพร  เดชอนันต์

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1