หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเสียง ร่วมลงคะแนนเสียง เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ หรือ พนักงาน ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเสียง ร่วมลงคะแนนเสียง เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ หรือ พนักงาน ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 16:18:21


       ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเสียง ร่วมลงคะแนนเสียง เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ หรือ พนักงาน ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร  ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1