หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-31 15:35:31


       วันที่  30 มีนาคม 2564    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ  ครั้งที่2/2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการตีพิมพ์ และเผยแพ่ผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ การดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการ(JMS) โครงการอบรมเพื่อตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ SCOPUS  โครงการอบรมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  โครงการยยุทธศาสตร์ราชภัฏ   การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ICMSIT 2021) และการจัด Mini Conference และการจัดลำดับมหาวิทยาลัย  U-Rank  มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมฝ่ายวิจัย  อาคาร 56 ชั้น 2กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru 

Twitter : @pr_fms_ssru

 Youtube : PR. FMS SSRU 

 Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#FMSSSRUOpenHouse2021#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา#FMSSSRU#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ13สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม