หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แทนคำขอบคุณจากงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม FMS SSRU open house online 2021 สำเร็จลงอย่างงดงาม
แทนคำขอบคุณจากงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม FMS SSRU open house online 2021 สำเร็จลงอย่างงดงาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-01 16:19:46       วันที่ 1 เมษายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่ายและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  คล้ายสังข์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  คณะวิทยาการจัดการกันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา