หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-05 14:52:26


        วันที่ 5  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมในระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา