หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-05 19:16:27


        วันที่ 5 เมษายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรประจำคณะ   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น   “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา