หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมโครงการลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
ขอเชิญร่วมโครงการลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-07 10:33:27


      ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2564" ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์  อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ การแต่งกายร่วมงานด้วยเสื้อลายดอกงานสงกรานต์ (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2564)ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU