หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของกรมสรรพากรแห่งแรกของประเทศ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของกรมสรรพากรแห่งแรกของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-07 13:41:59


         นางสาวธนาทิพย์  เผือกนิมิตร และนางสาวชนัญธิดา โชคธนอนันต์ นักศึกษาแขนงวิขาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร” กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน  และได้รับคัดเลือกจากให้เผยแพร่ผ่านสื่อ TikTok  ของกรมสรรพากร  ซึ่งถือว่าเป็นนักศึกษาคู่แรกและสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่ผ่านสื่อดังกล่าว  และกรมสรรพากรได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย  ภายใต้การดูแลของอาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม อาจารย์ผู้สอนรายวิชา กฎหมายธุรกิจ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาครั้งนี้     สามารถติดตามผลงานของนักศึกษาได้ทาง https://bit.ly/3wwGlw5   และ TikTok  @กรมสรรพากร
อาจารย์วรเชษฐ์  นรเอี่ยม และ อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี:ภาพ/ข้อมูล
กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา