หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ‘สวนสุนันทา’ จัด “สงกรานต์วิถีใหม่” สืบสานวัฒนธรรมไทยแบบ New Normal
คณะวิทยาการจัดการ ‘สวนสุนันทา’ จัด “สงกรานต์วิถีใหม่” สืบสานวัฒนธรรมไทยแบบ New Normal

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-21 10:24:12                วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564”  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปองค์ประธาน สรงน้ำรูปหล่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี และทำบุญพระพุทธรูปประจำวันเกิด  มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  โดยพร้อมใจแต่งกายเสื้อลายดอกอย่างสวยงาม  ณ  ลานอเนกประสงค์ใต้ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การสรงน้ำพระพุทธรูปองค์ประธาน สรงน้ำรูปหล่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี และทำบุญพระพุทธรูปประจำวันเกิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมในรูปแบบสงกรานต์วิถีใหม่ หรือ New Normal  ตามมาตราการสาธารณสุข เพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  การเว้นระยะห่างทางสังคม  และการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทุกคน

           “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

           ในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2564 นี้  “ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป และมีสุขภาพที่แข็งแรง  ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ขอให้รักษาสุขภาพและดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าว

                                                                                                    

    สมภพ  บุญคุ้ม:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา