หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากรประจำคณะทุกท่าน กรุณาปิดไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากรประจำคณะทุกท่าน กรุณาปิดไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-21 10:08:57       เนื่องในวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์  วันที่ 10-15 เมษายน 2564  ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากรประจำคณะทุกท่าน  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ก่อนออกจากห้องพัก  ห้องทำงาน  กรุณาปิดไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย  คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งงานประชาสัมพันธ์และงานอาคารสถานที่  คณะวิทยาการจัดการ

กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU