หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์: แจ้งปิดทำการอาคาร 56-57 คณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์: แจ้งปิดทำการอาคาร 56-57 คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-21 10:01:13


         ประชาสัมพันธ์: แจ้งปิดทำการอาคาร 56-57  คณะวิทยาการจัดการกันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU