หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์: การงดให้บริการเว็บไซต์ ระบบงานทะเบียนฯ งานหลักสูตร และเคาน์เตอร์บริการ One Stop Service
ประชาสัมพันธ์: การงดให้บริการเว็บไซต์ ระบบงานทะเบียนฯ งานหลักสูตร และเคาน์เตอร์บริการ One Stop Service

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-21 09:57:46          ประชาสัมพันธ์: การงดให้บริการเว็บไซต์ ระบบงานทะเบียนฯ งานหลักสูตร และเคาน์เตอร์บริการ One Stop Service

      ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Smart System ระบบการให้บริการข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบประเมินผล ปรับปรุงเพื่อติดตั้งและใช้งานจริง จำเป็นต้องงดการให้บริการและการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน หลักสูตร การรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ และการให้บริการข้อมูลวิชาการผ่านเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี 

2. การให้บริการข้อมูลงานทะเบียนและหลักสูตร สำนักงานกองบริการการศึกษา

3. การให้บริการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ สำนักงานกองคลัง (ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP เบิกจ่ายและงบประมาณยังใช้งานได้ตามปกติ)

4. การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลระบบเดิม 

5. การให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล www.reg.ssru.ac.th 

               จึงขอแจ้งการงดให้บริการ ตามที่ระบุข้างต้น  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.   จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564    เวลา 24.00  น. และจะเปิดให้บริการระบบใหม่ (Smart System) ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU