หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-29 13:16:21


https://drive.google.com/file/d/1FGZqxg5Ubnar9LmuHayAt6RlS20JUPcq/view?fbclid=IwAR2pFEO5r-rdS8LJMjHy2bzw4Zm7ub_sgtYNgnLsbAq6XEi5u_21hmS9tDI


คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

รอบที่ 3 admission 

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่   7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

รายละเอียดการสมัคร>>> https://bit.ly/3nzts0m

สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง  https://student.mytcas.com/th

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โทร/ID Line: 08-9008-8772

ฝ่ายรับสมัคร 0-2160-1380กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ13สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#Admission#รอบ3Admission1และ2