หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 11:30:38


"ที่นี่สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกยุคดิจิทัล เรามาแจ้งเกิดและเตรียมพร้อมกับการเป็นนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่กันนะคะ "

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 Admission ( Admission1 และ Admission2 )
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
* การตลาด
* การบริหารทรัพยากรมนุษย์
* ธุรกิจระหว่างประเทศ
* การเงินการธนาคาร
* การจัดการธุรกิจบริการ
* การประกอบการธุรกิจ

รายละเอียดการสมัคร>>> https://bit.ly/3nzts0m
สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง https://student.mytcas.com/th

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line: 08-9008-8772
ฝ่ายรับสมัคร 0-2160-1380


กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#FMSSSRU
#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ13สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#Admission
#รอบ3Admission1และ2