หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 11:50:19


     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5 /2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ Google Meetฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ภาพ
กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
YouTube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fms_2021 
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา