หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วจก. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ การปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วจก. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ การปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 12:03:11


    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ การปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อาคาร 31 ชั้น 5


ภาพ:กันยากร สุจริตเนติการ/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา