หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing for customers” รุกแนวทางการสร้างธุรกิจยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา
แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing for customers” รุกแนวทางการสร้างธุรกิจยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-08-23 11:12:16


       แขนงวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาบริการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing for customers” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้แก่ คุณกฤษฐ์หิรัญ อริยมหาพงศ์ Head of brand and marketing communication Cigna insurance (Thailand) Plc. และคุณอัจฉรา คำภูแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจว่า Marketing for customers มีความสำคัญและถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล Marketing for customers มีส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายหรือวางแนวทางในการสร้างธุรกิจ ในอนาคต หากสินค้าไม่ตกเทรนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถเดินอยู่บนเส้นทางของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลไปเรื่อย ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดวิชาชีพต่อไป มีนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meetผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ :ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
YouTube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา