หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 12:22:24


         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  คณะ  และวิทยาลัย   ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 

สโรชา บินอับดุลเลาะ: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท