หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 12:37:18


      วันที่ 18 สิงหาคม  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะและสถาบัน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบการประชุมด้วยระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet


ภคพร เดชอนันต์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา