หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่​ 2
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่​ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:04:30


           วันที่ 30  สิงหาคม  2564  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีน  ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 2  ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

          สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนของบุคลากรประจำคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  ครบถ้วน ในโอกาสนี้ทางคณะวิทยาการจัดการ  ขอขอบคุณผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี  รวมทั้งผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์  ในการสนับสนุนและห่วงใยด้านสวัสดิภาพของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการให้บริการสำหรับคณาจารย์  นักศึกษา  และผู้เข้ารับบริการของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยต่อไป กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา