หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด วจก. นำทีมนักศึกษา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เข้าร่วมโครงการกับ JMAT
แขนงวิชาการตลาด วจก. นำทีมนักศึกษา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เข้าร่วมโครงการกับ JMAT

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:08:50


       เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JMAT) จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำกิจกรรมโครงการหลากหลายโครงการสำหรับนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด พร้อมด้วย ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา และอาจารย์เทพ เหมือนฟู อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด นำนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด เข้าร่วมรับฟังการแนะนำกิจกรรม โครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้แทนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JMAT) บรรยาย แนะนำโครงการดีๆ สำหรับนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ JMAT AWARD ครั้งที่ 30 โครงการ J-MAT CHITCHAT เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถ ได้รับความรู้ เปิดประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยทางแขนงวิชาการตลาด มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ บูรณาการการเรียนรู้จากการเรียนและการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพในอนาคต


ภาพ/ข้อมูล:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  คล้ายสังข์

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา