หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:11:54


       วันที่ 2 กันยายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ณ  ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 31  ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา