หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:15:35       วันที่ 2 กันยายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์หัวหน้าแขนงวิชา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  จิตราภัณฑ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ณ  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา