หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล การออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล การออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:19:30


         นางสาวปภาดา สุภัคพัฒนะพร นักศึกษาสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษีอากร” กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน จากความสามารถของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคุณภาพของผลงาน ที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีอากรออนไลน์  เชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube  สามารถคว้า 2 รางวัลมาครอง  ได้แก่ รางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์การออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับรางวัล Popular Vote จากยอดกด Like จำนวน 800 Like ขึ้นไป     โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย  ภายใต้การดูแลของ อาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม อาจารย์ผู้สอนรายวิชา กฎหมายธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาครั้งนี้

        อาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม เผยว่า “การจัดทำสื่อความรู้ แม่ค้าออนไลน์กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษารุ่นใหม่นอกจากศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พร้อมหาประสบการณ์การทำงานจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่อการทำงานในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์เมื่อมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ การเชิญชวน ผลักดันให้ประชาชนยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้สามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะ สนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ สามารถติดตามผลงานของนักศึกษาได้ทาง Ep: สื่อความรู้ แม่ค้าออนไลน์กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม Facebook https://fb.watch/7sRSyKoQn2/

YouTube https://youtu.be/5Hfx6ulMBpo 


 อาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม :ภาพ/ข้อมูล 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา