หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ
บุคลากร วจก. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:42:50           วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาประจำคณะฯ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ  จัดโดยฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล  ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก นำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น  และพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจและเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี   มีบุคลากรประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบออนไลน์ Facebook Liveกันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา