หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สารจากคณบดี เรื่อง การปรับตัวและ การเรียนการสอนในยุค New Normal
สารจากคณบดี เรื่อง การปรับตัวและ การเรียนการสอนในยุค New Normal

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 14:00:43


       "การปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤต เป็นความจำเป็นเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่าให้ เวลา สถานที่และวิกฤตมาเป็นอุปสรรคในชีวิต การเรียนการสอนในยุค New Normal ในวันนี้ ต่อไปก็จะกลายเป็น Normal Life ...ที่สำคัญต้องอาศัยความซื่อสัตย์และจริงใจ"


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  

       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา