หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021"
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 14:03:23


        วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่  สร้างแรงบันดาลใจ  สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  จัดโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม Google Meet   มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอและแสดงผลงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   โดยกลุ่ม Smart FMS คณะวิทยาการจัดการ  นำเสนอผลงานในหัวข้อ “FMS Office Disruption Slack Application สำหรับการปฏิบัติงาน  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ซึ่งการนำเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับการประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นี้  


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา