หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-16 15:21:52


     วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายกาญจน์มนัส  หมื่นสังข์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย เดินทางเข้าพบนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


ภาพ/ข้อมูล: นายกาญจน์มนัส  หมื่นสังข์

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา