หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9 / 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-08 16:07:19


          วันที่ 17 กันยายน  2564  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 9 /2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  ชั้น 1 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ 

 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา