หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-17 16:36:29


       วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์   คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการ  เป็นประธานการประชุม    โดยมีรองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 56  คณะวิทยาการจัดการ

 

 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา