หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. จัดอบรมสินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency และ Blockchain ผู้เข้าอบรมล้น มุ่งเพิ่มทักษะทางการเงินยุคศตวรรษที่ 21
วจก. จัดอบรมสินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency และ Blockchain ผู้เข้าอบรมล้น มุ่งเพิ่มทักษะทางการเงินยุคศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 14:12:42


      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมระยะสั้น สินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency และ Blockchain มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cryptocurrency และ Blockchain สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเงินต่อไป  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวหญิง ภุชงค์ประเวศ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ What is Cryptocurrency? , What is Blockchain? , Proof of work, การใช้พลังงานของ Proof of work,  Proof of Stake ,ความแตกต่างของ Proof of work และ Proof of Stake Defi และการลงทุน และการเทรดและการลงทุน มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

                      “ปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัส และมีราคาซื้อขายแปรผัน ตามกลไกตลาด โดยคริปโทเคอร์เรนซีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการโดยหน่วยงานทางการเงินสากลใดๆ หากแต่จะทำงานอยู่บนระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบตัวเองได้ที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) คริปโทเคอร์เรนซีสามารถทำการซื้อขายได้โดยใช้เงินจริง โดยมีราคาซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด ทำให้มีคนความสนใจในการลงทุนด้านคริปโทเคอร์เรนซี ดังนั้นการจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ความเป็นมา และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี สามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศาสตร์อื่นๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางการเงิน (financial literacy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ แห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้สนใจอีกด้วย” อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวในที่สุด


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา