หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ เปิดคณะต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในกิจกรรม “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร”
คณะวิทยาการจัดการ เปิดคณะต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในกิจกรรม “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-21 16:55:08


       วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ เปิดคณะต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในกิจกรรม "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาขา  หัวหน้าแขนงสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าฝ่าย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และประธานสโมสรนักศึกษา ร่วมประชุมพร้อมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1  และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา