หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักประชาสัมพันธ์ วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565
นักประชาสัมพันธ์ วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-21 17:37:52


วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  และประจำปีงบประมาณ 2565  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  มีนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน วิทยาลัย คณะ  เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา