หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-21 18:56:48


      วันที่ 21 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีอาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564   เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ

 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา