หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อนำเสนอผลงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อนำเสนอผลงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-23 16:27:20


     วันที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อนำเสนอผลงานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการผลิตสื่อนำเสนอผลงานของคณะวิทยาการจัดการ  ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีทีมบุคลากรผู้ดำเนินงานเข้าร่วมประชุม  ณ ห้อง FMS Smart Classroom คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 4


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา