หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน "สวนสุนันทาพารอด TCAS'65" เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน "สวนสุนันทาพารอด TCAS'65" เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-23 16:41:18


       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน "สวนสุนันทาพารอด TCAS'65"  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564   ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

              ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ถามมา - ตอบไป พูดคุยกันกับพี่แฮนด์ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา eduzone  พบปะพูดคุย/ถามมาตอบไป  "สวนสุนันทาพารอด TCAS'65"  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เรียนจะเหลือถึงพวกหนูเหรอ -  ทำไม? ไม่เอา O-NET - เหลือแค่ Admission 1 – ค่าสอบแพงมาก แล้วพบกันนะคะที่นี่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  ถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ภาพ/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา