หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 14:29:49


น้องๆอย่าลืมไปรับวัคซีนเข็ม 2 น๊า ❤️❤️กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา