หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ
วจก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-27 16:58:12


      วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ   โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  หัวหน้ากลุ่มสาขา หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง   และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา