หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครอบครัวคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
ครอบครัวคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-28 17:52:50ครอบครัวคณะวิทยาการจัดการ  ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านกันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา