หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-28 17:55:06


ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

“ในวันวานท่านคือ ครู อาจารย์และพี่ผู้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคน

แม้ในวันนี้ท่านจะเกษียณอายุราชการ นั่นเป็นเรื่องของเวลาและหน้าที่

ในวันพรุ่งนี้ท่านจะยังคงเป็น ครู อาจารย์และพี่ผู้เป็นแบบอย่างของพวกเราตลอดไป”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา