หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2564”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2564”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-29 15:37:25


          วันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะเข้าร่วมงาน  คนดีศรีสุนันทา’64  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี  

          ในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี  และรับมอบของขวัญและของที่ระลึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามข้อกำหนดของการเว้นระยะห่างทางสังคม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์   พระบรมราชเทวี  และห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1

 

ภาพ : กันยากร สุจริตเนติการ/ธนัญภรณ์ คงขาว

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา