หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-30 16:12:30


            วันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่าย อาจารย์    หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  

              ในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารยลัดดา หิรัญยวา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร ทองนุช  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา  พรประเสริฐ    ร่วมรับช่อดอกไม้และของที่ระลึกจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิตมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน  ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ และความอบอุ่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามข้อกำหนดของการเว้นระยะห่างทางสังคม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ณ  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1 


 กันยากร สุจริตเนติการ: ภาพ /รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา