หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-30 16:09:28


       วันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีส่งมอบงาน  รับมอบงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  ส่งมอบงานให้กับอาจารย ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพท่านใหม่

      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมลงนามพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีเสมอมา  ตลอดจนให้นโยบายและแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา ซึ่งจะได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

      ในโอกาสนี้ มีบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  อาคาร 56 ชั้น 1

 

ภาพ : กันยากร สุจริตเนติการ

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา