หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคระวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมงานเสวนาวิชาการ Mini Talk Mini Trend “ฎ ชฎา POP COOLTURE”
ผู้บริหารคระวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมงานเสวนาวิชาการ Mini Talk Mini Trend “ฎ ชฎา POP COOLTURE”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-02 13:16:27


     วันที่ 2 ตุลาคม  2564  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ Mini Talk Mini Trend “ฎ ชฎา POP COOLTURE”  จัดโดยวิทยสถานด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    และในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และร่วมรับฟังเสวนา ณ อาคารสายสุทธานภดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา