หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล”
ผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-04 15:26:36


      วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่นางสาวบุศรา ศรีกระหนก  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา