หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการพัฒนาหน่วยงานตามสภาวการณ์ปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการพัฒนาหน่วยงานตามสภาวการณ์ปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-11 16:54:46


        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการพัฒนาหน่วยงานตามสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  มีรองคณบดีทุกฝ่าย  และหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา